Hra na trubku

Trubka je využívána v nejrůznějších hudebních tělesech orchestrálních (symfonické orchestry, operní tělesa, dechové orchestry, jazzové orchestry), komorních (chrámová hudba, hradní hudba, žesťová kvinteta) i jako sólový nástroj.

Pro studium hry na trubku jsou vhodné určité fyzické dispozice, jako např. postavení chrupu, rtů a dostatečná kapacita plic žáka.

Na začátku studia se žák seznámí se stručnou historií nástroje, jeho stavbou a základní údržbou. Učí se správnému postoji, držení nástroje a správným dechovým návykům. Velni pozvolna a nenásilnou cestou postupně vytváříme a usazujeme nátisk, který procvičujeme pomocí vibračních a dechových cvičení. V průběhu celého studia se věnujeme zdokonalování technických dovedností a seznamujeme žáka s různými styly hry a možnostmi nástroje.