Hra na klavír

Z počátku zde žáky, kteří mají dobré fyzické předpoklady a hudební dispozice, učíme hravým způsobem různé druhy úhozů, orientaci na klávesnici, čtení notového zápisu a jeho praktické spojování s klávesami. Dbáme na správné sezení u nástroje, rozvíjíme paměť, fantazii a hudební představivost na lidových písních a říkadlech. Postupně si žáci ověřují a upevňují pracovní návyky, které jsou utvářeny a rozvíjeny soustavnou domácí přípravou.

Zajímavou a aktivní formou výuky postupně seznamujeme žáky s různými stylovými obdobími a jejich významnými autory. Vedeme je k tomu, aby dokázali hudbu určitého stylu nejen poznat poslechem, ale také ji správně interpretovat a to postupně se všemi jejími zvláštnostmi. Učíme žáky pracovat s technickými a výrazovými prostředky tak, aby byli schopni vyjádřit hudební myšlenky jak v sólové, tak i v komorní hře, nebo hře čtyřruční.