Hra na keyboard

Velkou výhodou nástroje je široká škála zvuků a možnost instrumentálních doprovodů, které nabízí žákům velice zajímavý materiál pro kvalitní hudební přednes.

Nástroj je možné využít jako sólový, nebo doprovodný. Výuka je tedy nasměrována tak, aby byl žák schopen hrát obecně na klávesový nástroj a zároveň se dobře orientoval v možnostech a vybavení elektronického nástroje a byl schopen je používat. Díky tomu bude hra žáků již po velmi krátké době pro ně i pro jejich okolí příjemným zážitkem. Vedeme žáky k tomu, aby se naučili hrát skladby různých žánrů s využitím všech možností, které nástroj nabízí.