Sólový zpěv

Technika pěvecké a hlasové výchovy vychází z přirozeného posazení hlasu žáka. Hned od počátku studia dbáme na správný a uvolněný postoj žáka při zpěvu, na kvalitní dechovou oporu a výuku dechové techniky. Zaměřujeme se na správnou artikulaci a bezchybnou výslovnost, kterou případně korigujeme, či doporučíme návštěvu logopeda.

Základem pěvecké a hlasové výchovy je propojování hrudního a hlavového rejstříku hlasu. Při průpravných cvičeních je vždy kladen důraz na individuální přístup k žákovi a jsou respektovány jeho momentální možnosti. Neodmyslitelnou součástí výuky je důraz na správnou intonaci a vedení hlasu v každé hlasové poloze.

Po zvládnutí základů hlasové a dechové techniky, včetně rozšíření rozsahu směrem nahoru i dolů od přirozené hlasové polohy žáka, přistupujeme k výuce různých výrazových prostředků (ovládání dynamiky, melodických ozdob apod.).

Dle dispozic a zájmu žáka je těžiště studia zaměřeno buď více na klasický, nebo populární zpěv.