Literárně-dramatický obor

Děti se u nás učí správné výslovnosti, ovládání svého hlasu a pěknému držení těla, spolupráci ve skupině, zároveň však rozvoji vlastní fantazie a možnostem její realizace. Individuálně se věnujeme recitaci.

To vše probíhá formou her, cvičení a improvizací. Hra je symbolem světa, člověk si hraje již od dětství. Podporujeme hru a přechod od neuvědomělého „hraní si“ k uvědomělému „hraní“, které nás provází celý život. Děti se seznamují s literaturou, později i s tvorbou vlastních textů a divadelních představení, které předvádějí na různých akcích ZUŠ.

Dovednosti, jež zde rozvíjíme, zúročí děti ve svých budoucích povoláních. Zejména v těch, kde je potřeba jednat s lidmi. Individuálně lze dohodnout přípravu dítěte k přijímacím zkouškám na umělecké školy s divadelním zaměřením.

Předpokladem pro přijetí do literárně-dramatického oboru je chuť si hrát, tvořit, kultivovat své jednání, dále pak spolehlivost a schopnost respektovat druhého. V divadle ani v životě to jinak nejde.