Simona Lebedová

Zpěv, zobcová a příčná flétna

Vzdělání:

  • Konzervatoř Plzeň – obor zpěv

Pracovní zkušenosti:

  • Divadlo J. K. Tyla v Plzni – od 1. 8. 2008 (externě již od 2007)
  • ZUŠ Elementárie od roku 2008 - výuka zpěvu, zobcové flétny
  • ZUŠ Tachov 2010 - 2018 - zpěv